"Usługi sieciowe"

NetService - od projektu, poprzez budowę, konfigurację i testowanie parametrów sieci po rozbudowę i modernizacje.

Zapewniamy wsparcie w zakresie bezpieczeństwa danych, przechowywania istotnych informacji, niezawodnej pracy systemu i sprzętu. Minimalizujemy ryzyko zakłóceń w pracy systemów IT i wystąpienia sytuacji kryzysowych. Stała opieka serwisowa naszej firmy daje pewność szybkiego usunięcia awarii powodujących przestoje w pracy użytkowników sieci. Dla zagwarantowania klientom produktów najwyższej jakości stosujemy markowy sprzęt dla sieci IT, jak Cisco Systems, Juniper, HP, Dell.

Monitoring dostępności i bezpieczeństwa

Aby umożliwić właściwy nadzór nad posiadaną infrastrukturą IT, zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych systemów, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi monitorujących. Narzędzia takie stanowią nieocenioną pomoc dla administratorów i operatorów, kontrolując wewnętrzne parametry systemów i urządzeń oraz ich dostępność, a następnie powiadamiając o wykrytych nieprawidłowościach.

Oferowane przez nas rozwiązania szczegółowego monitoringu systemów i urządzeń umożliwiają:

 • monitorowanie wewnętrznych parametrów systemów (zarówno dla systemów operacyjnych typu UNIX jak i Windows) ze szczególnym uwzględnieniem:
  - ilości poszczególnych procesów systemu,
  - wykorzystania miejsca na poszczególnych dyskach/partycjach,
  - obciążenia serwerów,
  - wykorzystania pamięci,
  - stanu poszczególnych serwisów (w tym systemu pocztowego);
 • monitorowanie dostępności systemów i urządzeń sieciowych:
  - dostępność baz danych (m.in. Oracle, IBM DB2, MySQL, MSSQL),
  - dostępność serwerów (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3 i IMAP),
  - monitoring wybranych usług urządzeń (Juniper, Cisco, Nortel, 3Com);
 • powiadamianie administratorów/operatorów o wykrytych przez system monitoringu nieprawidłowościach – także przez e-mail lub SMS;
 • archiwizację monitorowanych zdarzeń;
 • prezentację zgromadzonych przez system monitoringu danych o monitorowanych usługach w formacje HTML;
 • prezentację dostępności monitorowanych serwisów i systemów w wybranym okresie.
Nasza oferta rozwiązań z zakresu monitoringu systemów i urządzeń sieciowych obejmuje pełen zakres usług: projekt, konfigurację i uruchomienie oraz wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji.Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.