Serwis sprzętu i oprogramowania

       Usługi serwisowe mogą być świadczone na terenie całej Polski.


W ramach świadczonych usług serwisowych oferujemy między innymi:

 • naprawę urządzeń w miejscu ich instalacji lub podstawienie sprzętu zastępczego w przypadku niemożności dokonania naprawy,
 • naprawę urządzeń w punktach serwisowych,
 • diagnozę źródła problemu (troubleshooting) w miejscu instalacji sprzętu,
 • zdalną diagnozę źródła problemu,
 • inwentaryzację sprzętu komputerowego,
 • przeglądy i konserwację sprzętu komputerowego,
 • zdalny monitoring pracy serwerów oraz urządzeń aktywnych sieci,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych,
 • odzyskiwanie utraconych danych,
 • pogwarancyjne naprawy, modernizacje, optymalizacje: notebooków, komputerów stacjonarnych, urządzeń aktywnych sieci, akcesoriów i peryferii,
 • umowy opieki serwisowej dla całych systemów informatycznych (sieci, klastrów itp.).
Profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdza wieloletnia niezakłócona współpraca działu serwisu, z którego usług korzysta szereg zarówno państwowych, jak i prywatnych Klientów.Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

Nasze usługi, Twoja wygoda

      Do wyboru naszych Klientów pozostają usługi serwisowe z predefiniowanymi parametrami obsługi (usługi serwisowe „z półki”) lub z indywidualnymi parametrami obsługi (usługi przygotowywane indywidualnie dla poszczególnych Klientów).

Najwyższą jakość oferowanych Państwu usług serwisowych gwarantują:
• rygorystyczna kontrola kosztów,
• efektywne wykorzystanie czasu,
• dobre relacje z dostawcami,
• wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel,
• gotowa infrastruktura oraz zaplecze techniczne pozwalające błyskawicznie reagować na zmiany w technologii informatycznej.

     W naszej ofercie znajduje się szereg rodzajów usług wdrożeniowych, obejmujących pełną gamę naszych produktów i rozwiązań.
Najważniejsze z nich to:

• klasyczne usługi wdrożeniowe – realizowane zgodnie z przyjętymi standardami, z zachowaniem najwyższej staranności, bez wprowadzania dodatkowych technik dotyczących ciągłości działania;
• usługi wdrożeniowe z minimalizacją przerw w działaniu – zastosowanie technik pozwalających na minimalizację przerw w działaniu funkcjonujących u Klienta krytycznych systemów np. prekonfiguracja urządzeń i oprogramowania, odtwarzanie środowiska Klienta w naszych laboratoriach itp.;
• usługi wdrożeniowe z utrzymaniem ciągłości działania – zastosowanie dodatkowych technik i organizacji pracy zespołu wdrożeniowego (w tym również po stronie odbiorcy) tak, aby całkowicie wyeliminować przerwy w funkcjonowaniu krytycznych systemów Klienta np. budowanie środowiska równoległego.


Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

Ponadto

      Ponadto proponujemy między innymi:

 • Przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Informowanie o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania.
 • Testowanie i instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania.
 • Okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
 • Udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Zbieranie informacji o potrzebach i uwagach w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Konfiguracja oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu.
 • Usuwanie nieprawidłowości spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania.
 • Usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych.
 • Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii oprogramowania wynikających z błędów użytkownika).
 • Usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonego sprzętu.
 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu komputerowego.
 • Wypożyczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy, w miarę posiadanych możliwości magazynowych.
 • Dostawa i instalacja materiałów eksploatacyjnych.
 • Sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerową.
 • Rozbudowa infrastruktury sieciowej.
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych.
 • Konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych.
 • Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu.
 • Zdalna administracja sprzętem komputerowym.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.