Bezpieczeństwo informacji

Coraz więcej polskich firm oczekuje po wprowadzanych rozwiązaniach informatycznych nie tylko wzrostu efektywności firmy i obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury IT, ale i pewności, że środowisko IT gwarantuje odpowiednią jakość informacji finansowej.

Szeroko wykorzystywane w dzisiejszym biznesie nowoczesne technologie informatyczne bardzo ułatwiają prężny rozwój firmy, ale niosą ze sobą także wiele zagrożeń. Niebezpieczne wirusy są często wykorzystywane do eliminacji konkurencji czy wykradania jej tajemnic, a awarie systemów i związana z tym utrata danych potrafią zablokować funkcjonowanie firmy na długi czas. Dlatego właśnie podjęcie odpowiednich działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego jest niezbędnym warunkiem sukcesu każdej – małej i wielkiej firmy.

Serwkomp.pl jest profesjonalnym dostawcą rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa sieci i systemów IT. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza zdobyta podczas realizacji złożonych projektów w zakresie bezpieczeństwa pozwalają nam oferować w pełni sprawdzone rozwiązania, które chronią zasoby informatyczne Klientów przed niepożądaną ingerencją osób niepowołanych. Indywidualne podejście, wysoka jakość usług oraz produkty czołowych światowych producentów pozwalają nam bardzo skutecznie pomagać naszym Klientom w podniesieniu poziomu ich bezpieczeństwa.


Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Potrzeba szybkiego dostępu do informacji elektronicznej wymusza ciągłe unowocześnianie metod zarówno jej przetwarzania i przechowywania wewnątrz firmy, jak też korzystania z zewnętrznych zasobów informacyjnych. Związane z tym ryzyko włamań do systemu i wydostania się na zewnątrz cennych danych coraz częściej wymusza opracowanie kompleksowego systemu bezpieczeństwa. Tylko odpowiednio dobrana metodyka wdrażania poszczególnych podsystemów bezpieczeństwa pozwala na stworzenie jednego spójnego systemu ochrony, gwarantującego firmie poczucie, że jej dane są chronione w sposób prawidłowy.

     Firmy nie zawsze mają świadomość, która z przechowywanych czy przetwarzanych informacji może być cenna dla osób z zewnątrz, co powoduje, że nie chronią swoich zasobów w wystarczający sposób. Większość oferowanych zabezpieczeń dotyczy tylko wycinka kompletnego systemu bezpieczeństwa (np. oprogramowanie antywirusowe, firewall’e itp.), jaki powinien być zaimplementowany w środowisku IT. Taki kompleksowy system jest niezbędny zwłaszcza w dużych, rozbudowanych środowiskach.

Punktem wyjścia do jego stworzenia powinno być przygotowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa - podstawowego dokumentu dotyczącego bezpieczeństwa organizacji. W dokumencie tym zdefiniowane są najważniejsze cele i zasady bezpieczeństwa informacyjnego firmy. Polityka bezpieczeństwa określa zasady dostępu do informacji w sieci, metody prawidłowego zarządzania zasobami oraz kompleksowe systemy zabezpieczeń.

Polityka bezpieczeństwa powinna uwzględniać wszelkie możliwe zagrożenia – zarówno techniczne (wirusy, awarie i włamania do systemów – tak z zewnątrz jak i od wewnątrz, nieprawidłowe procedury, niepożądany dostęp do systemów, błędną konfigurację systemów i sieci oraz ich przeciążenia), jak również zagrożenia fizyczne (uszkodzenia nośników danych, włamania i kradzieże związane z nieautoryzowanym dostępem do pomieszczeń, nieprawidłowe zasady eksploatacji i przechowywania oraz pożary i zalania).

Serwkomp.pl w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich specjalistów, oferuje usługi związane z tworzeniem polityki bezpieczeństwa uwzględniając specyfikę działania i środowisko technologiczne Klienta. Może ona być budowana od podstaw lub uwzględniać istniejące dokumenty i ustalenia. Po zaakceptowaniu przez władze organizacji, polityka bezpieczeństwa jest następnie wdrażana przy pomocy zestawu odpowiednich procedur i dyrektyw.

Celem tak stworzonej polityki bezpieczeństwa jest :

  • ustalenie najważniejszych zasad w zakresie bezpieczeństwa informacji;
  • przygotowanie pracowników do właściwych zachowań dotyczących bezpieczeństwa;
  • określenie zakresów odpowiedzialności w obrębie systemu bezpieczeństwa i poziomów dostępności do informacji poszczególnych grup pracowników;
  • pomoc dla kierownictwa w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Przygotowana przez naszych specjalistów polityka bezpieczeństwa zapewnia podniesienie kultury ochrony informacji w organizacji oraz zapewnia jasne i przejrzyste gospodarowanie informacją, wdrożenie procedur ochrony informacji akceptowane przez pracowników i wzrost świadomości zagrożeń. Dodatkowo pozwala chronić informacje zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz łatwo dostosować ją do nowych regulacji prawnych. Jest ona zgodna z systemem ISO.


Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.