Outsourcing na życzenie

Przejmujemy od klienta odpowiedzialność za wybrane elementy infrastruktury informatycznej.

Przykładami częściowego outsourcingu IT są: administrowanie komputerami osobistymi pracowników firmy (część centralna systemu pozostaje w gestii klienta), pomoc w szkoleniach pracowników, wsparcie przy awariach systemu i sprzętu. W ramach częściowego zlecenia proponujemy dowolne konfiguracje usług i produktów z oferty "Pełnego outsourcingu IT".

Oferujemy współpracę zarówno na zasadzie stałych zryczałtowanych umów serwisowych, jak i doraźnej pomocy w nagłych sytuacjach awaryjnych.
Oferujemy atrakcyjną cenę usług przy wysokiej jakości ich wykonania.