Kompleksowy Outsourcing

Pełny outsourcing IT

           W takim wariancie umowy bierzemy całkowitą odpowiedzialność za infrastrukturę informatyczną klienta. Pełny outsourcing IT obejmuje projektowanie i przystosowywanie infrastruktury do rzeczywistych potrzeb klienta, wdrażanie nowych wersji oprogramowania, szkolenia pracowników, administrację systemami i siecią, usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania, rozwój aplikacji na zlecenie klienta i inne...

"Czas to pieniądz" - więc oszczędzajmy!

    Czas i pieniądze to podstawowe wyznaczniki współczesnego biznesu. Rozwój przedsiębiorstw gospodarki wolnorynkowej opiera się przede wszystkim na wzroście zysków, szybkości działania oraz oszczędności czasu. Właśnie naprzeciw tym potrzebom Klientów wychodzą świadczone przez nas usługi serwisowe.

     Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku Serwkomp.pl proponuje usługi outsourcingowe przeznaczone dla Klientów zainteresowanych taką formą współpracy. Oferujemy m.in.:
  • monitoring systemów (serwerów, urządzeń sieciowych, łączy telekomunikacyjnych);
  • usługi zarządzania (Managed Services) dla:
   • - systemów firewall,
   • - sieci LAN/WAN,
   • - serwerów;
  • usługi przechowywania kopii zapasowych w Serwkomp.pl.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

Outsourcing

      Outsourcing czyli zarządzanie przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa jest coraz częściej wykorzystywaną metodą do drastycznego zmniejszenia kosztów związanych z nakładami na informatykę.
Podpisanie umowy outsourcingu dodakowo przynosi następujące korzyści:

 • Pozwala skoncentrowć się na swojej podstawowej działalności gospodarczej.
 • Podnosi efektywność zarządzania firmą.
 • Zapewnia wyższą jakość usług gdyż znika problem uczenia się na błędach własnych pracowników.
 • Umożliwia dostęp do najnowszej technologi i wiedzy przez co uwalnia od potrzeby nieustannego śledzenia zmian w informatyce.
 • Zapewnia całodobową ochronę infrastruktury i danych.
 • Zapewnia szybkość i elastyczność usług.
 • Umożliwia użytkownikom korzystanie z profesjonalnego help-desku.
      Jesteśmy firmą przygotowaną na przejęcie obsługi informatycznej w każdej firmie zarówno produkcyjnej jak i usługowej. Nasza profesjonalna wiedza pozwala nam administrować różnego typu rozwiązaniami Internetowymi (m.in. WWW i pocztą e-mail), sieciami komputerowymi, sprzętem i oprogramowaniem na dowolnym poziomie wskazanym przez klienta.

Przy korzystaniu z naszych usług gwarantujemy:
 • Rozwiązywanie problemów klienta poprzez zastosowanie nowoczesnych narządzi analitycznych, diagnostycznych oraz doradczych.
 • Pełną dostępność systemów informatycznych (24/7/365).
 • Stały nadzór nad programami funkcjonującymi w firmie.
 • Szybką i profesjonalną pomoc w każdym przypadku.
 • Uczestnictwo w projektach klienta polegających na optymalizacji procesów biznesowych, controlingu, restrukturyzacji, wdrażania projektów w ramach informacji zarządczej.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.