Doradzamy, prowadzimy, ...

Poprzez Doradztwo IT i Integracje Systemów pomagamy naszym klientom uzyskiwać przewagę konkurencyjną doradzając wybór i zastosowanie najlepszych, najbardziej efektywnych praktyk związanych z zarządzaniem informatyką, planowaniem, projektowaniem, wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych oraz integrację systemów IT.

       Specjalizacja i skupienie się na swojej podstawowej działalności
coraz częściej prowadzi firmy do wyboru partnera, któremu powierzają określony zakres obowiązków, oczekując zapewnienia uzgodnionego poziomu obsługi - SLA (ang. Service Level Agreement). Kierunek ten jest również coraz wyraźniejszy w przypadku nowopowstających firm, które chcąc obniżyć koszty początkowe nie decydują się na budowanie własnych zespołów ludzkich i inwestowanie w sprzęt oraz oprogramowanie.

Naszym głównym atutem jest zarówno wiedza jak i wysokie kompetencje naszych pracowników, ich wieloletnie doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne.

Doradztwo informatyczne

Usługi jakie proponujemy to między innymi:

 • Przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
 • Zbieranie informacji o potrzebach i uwagach w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Informowanie o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania.
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych.
 • Konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych.
 • Możliwości rekonfiguracji oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu.
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

Projekty

      Usługi projektowe są jedną z najbardziej niedocenianych form współpracy pomiędzy Klientem a integratorem, mimo, że analiza i planowanie działań są kluczowymi czynnikami sukcesu w realizacji każdego przedsięwzięcia z dziedziny IT.

      Wykwalifikowani specjaliści i konsultanci realizują usługi projektowe we wszystkich obszarach naszej oferty integracyjnej, począwszy od infrastruktury teleinformatycznej, przez aplikacje i bazy danych, systemy wideokonferencyjne, aż po rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT. Wśród różnych rodzajów usług projektowych na uwagę zasługują:

 • projekty techniczne – szczegółowe opisy koncepcji rozwiązania spełniającego oczekiwania Klienta, uwzględniającego rzeczywiste dane o środowisku Klienta (poprzedzone wnikliwą analizą specyfiki Jego działania),
 • projekty wykonawcze – przedstawienie danych technicznych dotyczących planowanego wdrożenia, ze szczegółami konfiguracyjnymi urządzeń i oprogramowania,
 • projekty funkcjonalne – dokumenty definiujące i klasyfikujące wymagania Klienta oraz zawierające wstępną koncepcję rozwiązania spełniającego te wymagania.
 • Klienci korzystający z naszych usług projektowych uzyskują szereg korzyści związanych z tą formą współpracy:

  • weryfikację wstępnych założeń dotyczących realizacji przedsięwzięcia (np. z oferty), co pozwala na podjęcie ewentualnych działań jeszcze przed rozpoczęciem prac, a nie w ich trakcie, kiedy modyfikacja może okazać się dużo trudniejsza i bardziej kosztowna,
  • szczegółowe zaplanowanie kwestii technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (harmonogram prac, wykorzystanie zasobów itp.),
  • uproszczenie i usprawnienie etapu odbioru przedsięwzięcia (projekt jest formą dokumentacji, która szczegółowo opisuje stan docelowy).

Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

 Oferujemy współpracę zarówno na zasadzie stałych zryczałtowanych umów serwisowych, jak i doraźnej pomocy w nagłych sytuacjach awaryjnych.
Oferujemy atrakcyjną cenę usług przy wysokiej jakości ich wykonania.