archiwizacja - backup

Systemy zabezpieczania danych, inaczej nazywane systemami backup'u, umożliwiają wykonywanie w sposób automatyczny powtarzalny i niezawodny kopii bezpieczeństwa plików, wolumenów, aplikacji i baz danych oraz całych systemów operacyjnych poprzez automatyczne kopiowanie krytycznych zasobów i danych na inne nośniki, np. taśmy.
Nasza oferta obejmuje rozwiązania większości liczących się na tym rynku producentów - systemy backup'u umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa aplikacji, baz danych i systemów operacyjnych:

  • oprogramowanie dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych oraz baz danych;
  • urządzenia (macierze, switche, karty do komputerów itp.).
Systemy backup’u, wykonane z użyciem tych narzędzi można stosować nawet w najbardziej zróżnicowanych środowiskach.Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

Zabezpieczanie ciągłości przetwarzania

Zabezpieczanie ciągłości przetwarzania danych, a także dostępności serwisów polega na przygotowaniu automatycznych systemów przełączających i przenoszących krytyczne zasoby oraz serwisy na inne serwery w przypadku awarii serwerów podstawowych. Systemy te, nazywane także klastrami HA (High Availability) w zależności od potrzeb przełączają współdzielone zasoby pomiędzy serwerami. Mogą zabezpieczać przed awarią pojedynczego serwera lub zniszczeniem nawet najbardziej rozbudowanego systemu. Wdrożenie systemu zabezpieczenia ciągłości przetwarzania danych oprócz instalacji odpowiedniego oprogramowania i niezbędnego sprzętu obejmuje także modyfikację pracujących aplikacji i systemów.

     Znajdujące się w naszej ofercie systemy do zabezpieczania ciągłości przetwarzania danych i dostępności serwisów to sprawdzone systemy uznanych, światowych producentów - m.in. oprogramowanie do budowy klastrów dla baz danych i systemów operacyjnych.


Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.

Systemy archiwizacji i obiegu dokumentów

      Systemy elektronicznej archiwizacji dokumentów umożliwiają przetwarzanie informacji np. faktur w formie papierowej lub elektronicznej na tzw. nośniki trwałe jednokrotnego zapisu np. CD, dyski optyczne. Do najistotniejszych cech tych rozwiązań należy przede wszystkim zapewnienie szybkiego dostępu do bardzo dużej ilości przetworzonych danych oraz skuteczne zabezpieczenie firmowej dokumentacji przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Nasza oferta w zakresie archiwizacji obejmuje oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający zapis danych na nośniki oraz szybki dostęp do dużej ilości danych (biblioteki taśmowe, JukeBox'y itp.)

Poprawne wdrożenie systemów backup'u, zabezpieczania ciągłości przetwarzania danych czy archiwizacji wymaga specjalistycznej wiedzy na temat zabezpieczanych systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Nasi Specjaliści posiadają potwierdzone certyfikatami kompetencje i duże doświadczenie w obsłudze większości dostępnych systemów operacyjnych, a także aplikacji i baz danych.


Godzina pracy specjalisty od 40 zł netto.